X

Juridische informatie

Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij onder andere via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Meeesters in IT B.V.
Botnische Golf 9a
3446 CN Woerden
Telefoon: 055 533 04 02
Kamer van Koophandel nummer: 08081996
Email: info@meeestersinit.nl

Begrippen

Kandidaat: particulier op zoek naar (en/of geschikt voor) werk, freelancer op zoek naar (en/of geschikt voor) een opdracht.
Persoonsgegevens: alle informatie over een persoon, ook gegevens die indirect iets zeggen over iemand.
(Zakelijke) klant: potentiële opdrachtgever/organisatie waar onze kandidaat geplaatst kan worden, bedrijf dat zorgt voor werving en selectie kandidaten, overige zakelijke contacten.
Leverancier: bedrijf dat gegevens van potentiële kandidaten of klanten aanlevert of ontvangt van Meeesters in IT voor de totstandbrenging van een match.

Waarom verzamelen wij gegevens en mogen wij die gebruiken?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dit doen wij met een reden;

 • Om een zakelijke klant passend te adviseren (bv. matchen van kandidaat en klant).
 • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren (bv. contractbeheer voor een zakelijke klant, afsluiten van een contract met kandidaat).
 • Om onze bedrijfsvoering en activiteiten op een verantwoorde manier uit te oefenen (zonder persoonsgegevens van een kandidaat kunnen wij geen contact opnemen met de kandidaat en/of contract opstellen).
 • Om voor u een passende match te vinden met uw toestemming.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. om gegevens door te kunnen geven aan de Belastingdienst).

Gegevens die anoniem worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Na uw akkoord slaan wij persoonlijke gegevens op. Dit verhoogt het gebruiksgemak van onze website (bv. het automatisch invullen van formulieren). Ook geven wij zo gebruikers toegang tot specifieke functionaliteit van onze website. Verder slaan wij gegevens op om nieuwsbrieven te versturen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die door deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens
 • Diverse cookies van InterXL B.V.: de cookies tt, st en ut worden gebruikt voor geanonimiseerde tracking. Het cookie actat bevat uw autorisatietoken als u bent ingelogd. Overige cookies zijn functionele cookies die bij het afsluiten van uw sessie automatisch vervallen

Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens via:

 • Uzelf als u ons een email stuurt.
 • Uzelf als u ons uw Curriculum Vitae stuurt.
 • Uzelf als u via onze website uw gegevens invult.
 • Derden als zij ons willen laten weten dat u beschikbaar bent voor werk/opdracht.
 • Derden als uw gegevens noodzakelijk zijn voor de goede bedrijfsvoering en/of uitvoering van een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van kandidaten (ook freelancers) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • aantal contactmomenten vanuit de fieldmanager
 • KvK uittreksel van eenmanszaken, BTW nummer, naam directeur en tekenbevoegd persoon, rekeningnummer

Wie ontvangt deze persoonsgegevens?

Wij delen uw (eventueel geanonimiseerde) gegevens met:

 • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken over het gebruik van onze website.
 • MailChimp: persoonlijke gegevens worden gesynchroniseerd ten behoeve van onze nieuwsbrief.
 • My Solutions: als u reageert op een vacature worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in onze HRM software.
 • Zakelijke klanten (voor het aanbieden van kandidaten en het uitvoeren van onze werkzaamheden).
 • Overige externe leveranciers (als aan hen werkzaamheden aan zijn uitbesteed, zoals het (onder)houden van onze website).

Meeesters in IT B.V. en de verwerkers waarborgen dat eventuele derden (ook buiten de EU) aan alle veiligheidseisen voldoen zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij slaan uw gegevens op. Er wordt intern een account voor u aangemaakt. U krijgt met dit account toegang tot uw gegevens. Dit kan door middel van inloggen. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. Na inloggen kunt u uw gegevens ingezien, wijzigen en verwijderen in ons HRM software.

Hoe bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in uw account en blijven bewaard totdat u ze verwijderd of tot dat wij ze verwijderen. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 8 weken na het beëindigen van de samenwerking of het beëindigen van de (sollicitatie-)procedure. Als u hiervoor toestemming geeft, bewaren wij uw gegevens nog maximaal 2 jaar in onze database. Dit kan zijn voor toekomstige opdrachten en het maken van een match.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van InterXL B.V.. Deze zijn geplaatst in een datacentrum in Nederland.

Wat zijn de gevolgen als u uw gegevens niet aan ons geeft?

Wij vragen u om uw persoonlijke gegevens. Dit doen wij alleen als:

 • u gebruik wil maken van onze (online) diensten
 • u wil reageren op een vacature
 • u onze nieuwsbrief wilt ontvangen
 • u wil dat wij contact met u opnemen

Als u daarvoor uw persoonlijke gegevens niet wil geven, dan kunnen wij de dienst niet leveren en/of contact met u opnemen.

Gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming?

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Bij alle besluiten is een medewerker betrokken.

U mag uw gegevens inzien, wijzigen en wissen

U mag aan ons vragen of wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Wij mogen dan wel uw identiteit controleren. Als wij onjuiste gegevens van u hebben mag u deze wijzigen of aanvullen. Ook mag u uw gegevens wissen. U kunt hiervoor uw eigen account gebruiken binnen Meeesters in IT B.V.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres: info@meeestersinit.nl.

U mag uw toestemming intrekken

Dit mag u altijd doen. Het makkelijkste is om uw account te verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen via ons mailadres: info@meeestersinit.nl.

U mag uw gegevens van ons ontvangen of door ons laten doorsturen

U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een makkelijk leesbare vorm te ontvangen van ons. Ook mag u ons vragen uw gegevens door te sturen naar een andere partij.

U heeft recht op bezwaar

Wij verwerken uw persoonsgegevens. U kunt hierover bezwaar maken. Dit kan door middel van een email te sturen naar bovenstaand mailadres.

U mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk waarderen wij het als u eerst contact met ons opneemt. Wij spannen ons dan in om het probleem voor u op te lossen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Meeesters in IT B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door: druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie mogen gestuurd worden naar ons mailadres: info@meeestersinit.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Meeesters in IT B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Meeesters in IT B.V. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

ADRES
Meeesters in IT
Botnische Golf 9a
3446 CN Woerden

CONTACT
055 533 04 02
info@meeestersinit.nl
meeestersinit.nl

Meeesters in IT is NEN 4400 gecertificeerd