X
Volg ons

We staan open voor de wereld, formuleren onze eigen, originele mening en brengen deze over op onze omgeving. Wij zijn Meeesters in IT!

SIG meeting

Special Interest Group 25 februari 2020

Ondanks de krokusvakantie hadden we toch een groot gehoor bij de presentatie van Sicco Maathuis over zijn zicht op de uitdagingen van de nabije toekomst. De technologie maakt het mogelijk dat de wereld de beschikking heeft over een enorme hoeveelheid gegevens uit ontelbare bronnen, voor het grootste deel verzameld door en opgeslagen bij Google, Facebook, Amazon en het Chinese Tencent. Het gebruik van deze gegevens kent oneindig vele toepassingen: zowel “eerlijke” als “oneerlijke”. Het beïnvloedt onze levenssfeer op een manier die het menselijk brein te boven gaat. Rekencapaciteit is niet meer het issue, wel de snelheid van voldoende data beschikbaar te stellen voor de algoritmes. De discussies voerden ons langs tal van toepassingen, kansen en bedreigingen.

Conclusie was dat we onze wereld de goede kant op kunnen helpen door creatief en onbaatzuchtig samenwerken, waarbij transparantie, onderling vertrouwen en het slechten van weerstanden wel de meest belangrijke succesfactoren zijn. Met name daar ligt op macroniveau nog wel een uitdaging.

In zijn blogs kan je verder inspiratie vinden: https://www.brightling.eu

Sicco helpt mensen en bedrijven 'the Art of the Possible' te ontdekken door mensen te inspireren om vooruit te kijken en dit te koppelen aan hun bedrijfsstrategie. Hij staat in zijn kracht door met stakeholders in gesprek te gaan over toekomstige ambities en dit te vertalen naar uitvoerbare stappen om met intrinsiek gemotiveerde mensen gestelde doelen te bereiken.

Delen:
Volg ons

We staan open voor de wereld, formuleren onze eigen, originele mening en brengen deze over op onze omgeving. Wij zijn Meeesters in IT!

Meer weten?
Wij staan altijd klaar voor de dag van morgen!

ADRES
Meeesters in IT
Botnische Golf 9a
3446 CN Woerden

CONTACT
055 533 04 02
info@meeestersinit.nl
meeestersinit.nl

Meeesters in IT is NEN 4400 gecertificeerd